מועדפת
back to prev

חופשה ללא תשלום בתקופת המועדפת

חל

חל"ת - הם ראשי התיבות של: חופשה ללא תשלום

חל"ת הנה תקופה שבה יחסי עובד-מעביד ממשיכים להתקיי אך העובד אינו מגיע לעבודה ואינו עובד בפועל. אי לכך העובד אינו זכאי לקבל שכר, ו/או וזכויות אחרות כגון הזכות לדמי מחלה. תקופה זו אינה נכללת בחישוב הימים למענק עבודה מועדפת. עם תום תקופת החל"ת זכאי העובד לחזור לתפקידו הקודם או לתפקיד דומה.

היציאה לחל"ת מחייבת הסכמה בין העובד למעסיק, שבה נקבע משך החופשה.

יציאה לחופשה ללא תשלום היא משתי קטגוריות:

  • ביוזמת העובד, לשם פעילות אישית, כגון לימודים או טיול, שנמשכת מעבר לזמן ההיעדרות שמאפשרת לו החופשה השנתית שצבר. חוק עבודת נשים מקנה לעובדת (וגם לעובד) זכות לצאת לחל"ת לאחר חופשת הלידה. במקרים אחרים העובד נדרש להסכמת המעסיק.
  • ביוזמת המעסיק, למשל כתוצאה משפל כלכלי זמני בפעילות העסק, שאינו מאפשר מתן עבודה, אך אינו מצדיק פיטורים של העובד (כפי שקרה בעת התפרצות נגיף הקורונה בישראל). כאשר עובד הוצא לחל"ת ביוזמת המעסיק ושירות התעסוקה אינו מצליח למצוא לו עבודה חלופית, הוא זכאי לדמי אבטלה בלי שיידרש לתקופת המתנה.

בתקופת חל"ת חלה על העובד חובת נאמנות למעסיקו, שבהתאם לה העובד אינו רשאי לעבוד בתקופה זו אצל מעסיק אחר המתחרה במעסיקו. על עובד מדינה היוצא לחל"ת ממשיך לחול גם בתקופה זו האיסור על פעילות מפלגתית.

תקופה של חל"ת העודפת על 14 יום לשנת עבודה אינה מובאת בחשבון בחישוב פיצויי פיטורים לעובד.

בשני החודשים הקלנדריים הראשונים של החל"ת נדרש המעסיק לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בגין העובד (המעסיק רשאי לנכות סכום זה מהעובד ובהמשך החל"ת על העובד לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בעד עצמו.

מידע מקצועי

מועדפת בתקופת הקורונה
מבולבלים? אנחנו לא! שאלות ותשובות לחיילים משוחררים בתקופת הקורונה.
קרא עוד >
מענק עבודה מועדפת לחיילים משוחררים| מועדפת
כל הפרטים והעידכונים על מענק עבודה מועדפת!
קרא עוד >
פקדון אישי ומענק שחרור
כל הפרטים והעידכונים על פיקדון אישי ומענק שחרור!
קרא עוד >
עבודה לחיילים משוחררים
כל הפרטים והעידכונים על עבודה לחיילים משוחררים!
קרא עוד >
קורות חיים
כל העצות לכתיבת קורות חיים
קרא עוד >
ראיון עבודה לחיילים משוחררים
כל העצות והטיפים בשבילכם לראיונות עבודה!
קרא עוד >
שכר והטבות
כל הפרטים והעידכונים על שכר והטבות לחיילים משוחררים!
קרא עוד >
חדשות ועדכונים
כל החדשות והעידכונים במיוחד בשבילכם!
קרא עוד >
טפסים ועוד
בקטגוריה זו תמצאו את כל הטפסים וחוברות המידע הרלוונטיים לעבודה מועדפת. החל מטופס המענק לביטוח לאומי וטופס קבלת הלוואה ללימודים ועד לחוברת מידע של הביטוח הלאומי להורדה.
קרא עוד >