מועדפת
back to prev

עבודה מועדפת בדפוס

בתי הדפוס בישראל נכללים בתחום התעשייה והעובדים בה זכאים למענק עבודה מועדפת. לפניכם מספר אפשרויות תעסוקה בבתי דפוס.
עבודה מועדפת במילניום תשלובת דפוס דיגיטלי