מועדפת
back to prev

עבודה מועדפת במדידות

מודד מוסמך חייב לדעת בדיוק איך מכינים מפה טופוגראפית לבית המיועד הכוללת את המיקום המיועד של השטח, ת.ב.ע, מספר מגרש, גוש וכו' וכן לכלול במפה את כל העצמים אשר קיימים בשטח כגון: מדרכות, גדרות, תשתיות חשמל, תשתיות מים וכל מה שאותו מודד מוסמך רואה בשטח. המודד גם צריך להכניס קורדנאטות המתאימות למפות של המרכז למיפוי ישראלי. מדידות הוא תחום המשתייך לענף הבניין ולכן תפקיד של עוזר מודד מוכר למענק עבודה מועדפת.