מועדפת
back to prev

עבודה מועדפת בטיפול וסיוע אישי לאנשים עם מוגבלויות

עבודה במתן טיפול וסיוע אישי לאנשים עם מוגבלויות, הכוונה לסיוע בביצוע פעולות היום וים, כגון לבישה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה, ניידות עצמית בבית או השגחה, למעט עבודות משק בית. התאים לקבלת המענק: למטופל יש רישיון להעסקת עובד זר, זכאי לגמלת שירותים, ילד נכה, זכאי לגמלת סיעוד, נכה משרד הביטחון. למי שעובד באחד ממוסדות הבאים: בי"ח סיעודיים, מעון יום שיקומי, מוסד לטיפול סוציאלי, מוסד לטיפול במשתמשים בסמים, מעון המופעל ע"י משרד הביטחון.
עבודה מועדפת בעמותת עמיחי