מועדפת
back to prev

עבודה מועדפת בתחנות דלק

לידיעתכם: לאור הפרסומים האחרונים בתקשורת לעניין ביטול תחנות הדלק כתחום עבודה מועדפת טרם התקבלה החלטה בממשלה בעניין והעבודה בתחנות הדלק עדיין מזכה במענק עבודה מועדפת בהתאם להנחיות הביטוח הלאומי. עבודות המזכות במענק: מתדלק, שטיפת מכוניות (בתנאי שמפעיל השטיפה הוא בעל תחנת הדלק), סיכאים, נהגי מיכליות עבודות שאינן מזכות במענק: חנויות לחלפים ואביזרי רכב, אבטחת קו צינור הנפט אילת אשקלון
דור אלון - חברת דלק, משרות פנויות
פז - חברת דלק, משרות פנויות
דלק
מיקה דלק
סונול
סו גוד