מועדפת
back to prev

כל שרציתם לדעת על פנסיה

לצעירים רבים החיסכון לפנסיה נראה במשהו שיכול לחכות. לפני הפנסיה הרי יש חתונה, ילדים, עסק, והוצאות רלוונטיות לחיילים משוחררים כמו לימודים וטיול גדול שאליו גם רוצים לחסוך. חיסכון פנסיוני נבון מתחיל ביל בגיל הצעיר ביותר שניתן, והוא חובה עבור שכירים. גם אם אתם מתחילים את החיים בלימודים או מתכוונים להקים משפחה, כדאי להקצות כמה שאפשר לחיסכון מגיל צעיר ככל שניתן על מנת להבטיח הכנסה סבירה לאחר הפרישה.

מהו למעשה חסכון פנסיוני?

חסכון פנסיוני הוא הסכום הגדול ביותר שהאדם משקיע במהלך חייו, סכום שלעתים קרובות הוא אף גדול מסכום המשכנתא. גיל הפרישה בארץ הוא 67 עבור גברים ו-62 לנשים. מגיל זה, גובה ההכנסה החודשית תלוי בגובה החיסכון שאדם צבר במהלך חייו עד לגיל זה. כיוון שתוחלת החיים כיום ארוכה, ייתכן והסכום הנצבר יצטרך להספיק כדי לקיים את החוסך במשך עשרים או שלושים שנה, תקופת זמן הקטנה רק במעט ממשך הזמן הנדרש כדי לחסוך סכום זה.

כאשר מדובר על חסכון פנסיוני, מדובר למעשה על שלושה רכיבים שונים: סכום הנחסך לקראת גיל הפרישה, ביטוח חיים וביטוח אבדן כושר עבודה. קרנות פנסיה מספקות תשובה עבור כל שלושת הרכיבים הללו. נוסף על קרנות פנסיה חדשות, קופות גמל וביטוחי מנהלים באים לתת אפשרות דומה לחסכון הפנסיוני והביטוחים הנלווים, בשינויים קלים בין סוג חסכון אחד לשני.

עבור שכירים, קיים חוק המחייב הן את העובד והן את המעסיק בהפרשת אחוז מהמשכורת לטובת חסכון פנסיוני. עצמאיים אמנם אינם נדרשים על פי חוק להפקיד כספים עבור הפנסיה, אך המדינה מאפשרת קבלת הטבות מס עבור חסכון שכזה. גם מי שבוחר להישאר בבית ולגדל את המשפחה כדאי לו או לה לבדוק אפשרויות חסכון פנסיוניות כדי לא להימצא במצב שבו מגלים בגיל מאוחר מדי כי אין חסכון מספיק כדי להתקיים בכבוד בגילאים המאוחרים.

חסכון פנסיוני לשכירים – זכויות העובד והמעסיק

כל גבר שכיר מגיל 21 ואשה שכירה מגיל 20 זכאים על פי חוק להפרשת כספים לפנסיה בקרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים. גובה ההפרשה הוא 5.5% על חשבון העובד (מקוזז מהשכר ברוטו, ללא תוספות, שעות נוספות או בונוסים) ועוד 12% מהשכר על חשבון המעסיק ועד למקסימום הנקבע על פי השכר הממוצע במשק. אם, לדוגמה, שכר הברוטו הוא 10,000 ₪, אז מתוכם 550 ₪ יורדים מהברוטו ונכנסים לקרן הפנסיה והמעסיק מוסיף עוד 1200 ₪ לקרן (שלא יורדים מהשכר ברוטו). ניתן לסכם על הפרשה מעבר לתקרה זו, אולם אז מדובר על הטבה נוספת שאינה מעוגנת בחוק ובהתאם לחוזה עם המעסיק.

כל שכיר יכול לבחור באיזו סוג קרן הוא רוצה להשקיע – קרן פנסיה חדשה, ביטוח מנהלים או קופת גמל. המעסיק מחוייב לכבד את החלטתו של העובד. העובד זכאי לבחור לא רק את סוג הקרן אלא גם מי הגוף הספציפי שמנהל את הקרן. 

אם לעובד אין קרן פנסיה שבה הוא חוסך, המעסיק חייב לפתוח לו אחת כזו לאחר חצי שנה מיום תחילת העבודה. עבור ששת החודשים הללו, המעסיק אינו מחויב לשלם הפרשות לפנסיה.

אם לעובד יש כבר קרן פנסיה בזמן שבו הוא מתחיל לעבוד, המעסיק צריך להתחיל להפריש לקרן לאחר שלושה חודשים או מסיום שנת המס (מה שבה קודם) – ועליו לשלם רטרואקטיבית מיום תחילת העבודה.

במידה וחלק מששת החודשים הראשונים חלים לפני הגיל בו העובד זכאי להפרשה לפנסיה, העובד יהיה זכאי מסיום ששת החודשים והגיעו לגיל המחייב, המאוחר משניהם. הזכות לחסכון פנסיוני שמורה לכל עובד שכיר, בכל אחוז משרה.

ההבדלים בין קרן פנסיה, קופת גמל וביטוח מנהלים

כל שלושת האפשרויות הללו באות לטפל בכל שלושת סוגי הפנסיה: זקנה, נכות (אבדן כושר עבודה) ושאירים (ביטוח חיים) אולם עם שינויים קלים בינן.

1. גובה דמי הניהול הנגבים - בקרנות הפנסיה החדש ניתן לגבות עד 6% מדמי ההפקדה החודשיים ועד 0.5% שנתי מהסכום המצטבר לחסכון. בקופת גמל ובביטוח מנהלים ניתן לגבות עד 4% מההפקדה החודשית ועד 1.05% שנתי מהצבירה. לרב, המשמעות היא כי דמי הניהול בקרנות הפנסיה הן נמוכות יותר.

2. ההתאמה האישית - קרן פנסיה מותאמת לרב החוסכים. יש בה מסלולי השקעה וביטוח שמתאימים לפלחים גדולים באוכלוסייה. ביטוח מנהלים וקופת גמל ניתן להתאים אישית עבור צרכי כל חוסך.

3. ריבית מובטחת - בקרנות הפנסיה, המדינה מבטיחה ריבית קבועה על 30% מהחיסכון. בקופות גמל וביטוחי מנהלים אין הבטחת ריבית על שום חלק מההשקעה.

4. תוחלת החיים - בקרנות פנסיה גובה הקצבה מחושב בהתאם לתוחלת החיים ביום הפרישה לגמלאות. במידה ותוחלת החיים מתארכת – גובה הקצבה ירד. בביטוח מנהלים תוחלת החיים הנלקחת בחשבון היא זו בהתאם ליום פתיחת תיק הביטוח וידועה מראש. בקופות גמל הסכום המשתחרר עובר לקרן המשלמת קצבה כך שבפועל תוחלת החיים שנלקחת בחשבון היא ביום הפרישה.

5. ערבות הדדית – בקרנות פנסיה קיימת ערבות הדדית כך שגובה הקצבה בפועל עלול להשתנות (לקטון ו לגדול) בהתאם לכמות הכספים שבידי הקרן וכמות הקצבאות אותן היא משלמת. בביטוח מנהלים ובקופות גמל אין ערבות הדדית כך הסכום המשולם תלוי בגובה החיסכון של החוסך בלבד ולא בעמיתים האחרים.

גם אחרי ההחלטה על סוג החיסכון הפנסיוני, על העובד להחליט על הגוף שינהל את החיסכון הפנסיוני שלו. חברות ומעסיקים רבים מחזיקים יועצים פנסיוניים העוזרים לעובדים בבחירת סוג וגוף מתאימים לניהול החיסכון הפנסיוני. ניתן גם לפנות לגרמים נוספים לקבלת ייעוץ פנסיוני נוסף.

סוגי הביטוח השונים וההתאמה האישית

חסכון פנסיוני מלא כולל שני סוגי ביטוח: ביטוח חיים וביטוח אבדן כושר עבודה. ביטוח חיים בא להבטיח הכנסה (קצבה) לשארים במידה והמבוטח נפטר לפני הגיעו לגיל פרישה. על פי חוק, שארים הם בן או בת זוג וילדים עד גיל 18 (במקרה לימודים או שירות סדיר הגיל יכול להגיע גם עד 24). ביטוח זה רלוונטי רק עבור מי שיש לו בן או בת זוג וילדים.

ביטוח אבדן כושר עבודה בא להבטיח קצבה חודשית למי שבעקבות מחלה או פציעה איבד את יכולתו לעבוד במקצועו. ככל שמקצוע המבוטח מוגדר טוב יותר כך הקצבה תינתן באופן הולם.

עבור עצמאים, סטודנטים או עקרי בית אמנם אין חובה בחוק לחסוך לפנסיה, אולם כיוון שגובה הקצבה שתתקבל בסופו של דבר תלויה במידה רבה בזמן תחילת החיסכון (הותק) והרצף, רצוי לחסוך לקראת הפנסיה מהגיל הצעיר ביותר שניתן וללא הפסקות. ניתן היום לדאוג לחסכון פנסיוני גם באופן עצמאי ולקבל הטבות מס ובוודאי לוודא כי כשכירים אתם מקבלים את הסכומים המגיעים לכם על פי חוק.

© כל הזכויות שמורות לנומד ניהול אתרי דרושים בע"מ

מידע מקצועי

מועדפת בתקופת הקורונה
מבולבלים? אנחנו לא! שאלות ותשובות לחיילים משוחררים בתקופת הקורונה.
קרא עוד >
מענק עבודה מועדפת לחיילים משוחררים| מועדפת
כל הפרטים והעידכונים על מענק עבודה מועדפת!
קרא עוד >
פקדון אישי ומענק שחרור
כל הפרטים והעידכונים על פיקדון אישי ומענק שחרור!
קרא עוד >
עבודה לחיילים משוחררים
כל הפרטים והעידכונים על עבודה לחיילים משוחררים!
קרא עוד >
קורות חיים
כל העצות לכתיבת קורות חיים
קרא עוד >
ראיון עבודה לחיילים משוחררים
כל העצות והטיפים בשבילכם לראיונות עבודה!
קרא עוד >
שכר והטבות
כל הפרטים והעידכונים על שכר והטבות לחיילים משוחררים!
קרא עוד >
חדשות ועדכונים
כל החדשות והעידכונים במיוחד בשבילכם!
קרא עוד >
טפסים ועוד
בקטגוריה זו תמצאו את כל הטפסים וחוברות המידע הרלוונטיים לעבודה מועדפת. החל מטופס המענק לביטוח לאומי וטופס קבלת הלוואה ללימודים ועד לחוברת מידע של הביטוח הלאומי להורדה.
קרא עוד >