מועדפת
back to prev

תנאי הזכאות לקבלת המענק

בכדי שתוכלו להינות ממענק מועדפת, עליכם לבחור עבודה שעונה על מספר תנאים.

התנאים למענק עבודה מועדפת הם:

1. עבדת בעבודה שהוכרה כעבודה נדרשת לעניין תשלום המענק. קרא/י על עבודות המזכאות במענק עבודה מועדפת.
2. עבדת מינימום תקופת עבודה (150 יום כשכל יום עבודה הוא מינימום 6 שעות).
3. את/ה זכאי/ת לדמי אבטלה. נדרש רק ממי שהתחיל/ה לעבוד בעבודה הנדרשת לאחר שחלפה שנה מיום שחרורו/ה.

להלן התנאים לתשלום מענק עבודה מועדפת:

• תנאי ראשון: סוג העבודה
עבדת בעבודה שהוכרה כעבודה נדרשת לעניין תשלום המענק.

• תנאי שני: מינימום תקופת עבודה
עבדת שישה חודשים מלאים (רצופים או לא רצופים) באחת מהעבודות שהוכרו כעבודה נדרשת, וזאת במהלך שנתיים (24 חודשים) מיום שהשתחררת משירות חובה.
העבודה צריכה להיות במשרה מלאה, על פי הנהוג בענף שבו את/ה עובד/ת.
בעבודה בתחום החקלאות אפשר לעבוד 4 חודשים לפחות (100 ימי עבודה לפחות) ולקבל מענק חלקי.

ימי חופשה, ימי מחלה וימי מילואים לא יימנו כימי עבודה, גם אם קיבלת בעדם תשלום מהמעסיק או מהביטוח הלאומי. אם שירתת במילואים במהלך השנתיים שלאחר שחרורך משירות חובה, תוארך התקופה שבה באפשרותך לעבוד בעבודה נדרשת כאורך תקופות המילואים המצטברות שלך.

אם במקום עבודתך מקובל שבוע עבודה של 5 ימים, ועבדת 5 ימים בשבוע, ייחשב כאילו עבדת 6 ימי עבודה בשבוע לעניין צבירת ימי עבודה.

• תנאי שלישי: זכאות לדמי אבטלה
אם התחלת לעבוד בעבודה נדרשת לראשונה בתוך השנה הראשונה שלאחר שחרורך, אינך נדרש להיות זכאי לדמי אבטלה. אם התחלת לעבוד בעבודה נדרשת לראשונה לאחר שחלפה שנה מיום שחרורך, עליך להיות זכאי לדמי אבטלה ביום התחלת העבודה הנדרשת.

תנאי הזכאות לדמי אבטלה: יש לצבור תקופת עבודה כנדרש על פי החוק, בכל עבודה שהיא, בשנה וחצי שקדמו לתחילת עבודתך הנדרשת.

תקופת העבודה המזכה בדמי אבטלה למי שהתחיל/ה לעבוד בעבודה נדרשת לפני 1.4.2013 וחלפה שנה משחרורו/ה:
• עובד/ת חודשי/ת: אם עבדת 360 ימים מתוך 540, שקדמו לתחילת העבודה הנדרשת.
• עובד/ת בשכר יומי: אם עבדת 300 ימים מתוך 540, שקדמו לתחילת העבודה הנדרשת.

שישה חודשים משירות סדיר וכל ימי מילואים בתקופת שמונה עשרה חודשים שקדמו לתחילת העבודה הנדרשת ייחשבו כימי עבודה, לעניין הזכאות לדמי אבטלה.

תקופת העבודה המזכה בדמי אבטלה למי שהתחיל לעבוד בעבודה נדרשת מ -1.4.2013 ואילך וחלפה שנה משחרורו:
אם עבדת 12 חודשים מתוך 18 החודשים שקדמו לתחילת העבודה הנדרשת.
שישה חודשים מהשירות הסדיר וכל תקופות המילואים בתקופת שמונה עשרה חודשים שקדמו לתחילת העבודה הנדרשת ייחשבו כתקופות עבודה, לעניין הזכאות לדמי אבטלה.

תקופת העבודה לצורך בדיקת הזכאות לדמי אבטלה יכולה להיות רצופה או לא רצופה, וכן ניתן לעבוד אצל מספר מעסיקים, ובלבד שמספר הימים הדרוש נצבר בתוך השנה וחצי שקדמה למועד התחלת העבודה הנדרשת.

חשוב מאד לדעת!
כיוון שהזכאות למענק מותנית בזכאות לדמי אבטלה, וכיוון שבשנה הראשונה לשחרורך משירות חובה זכאותך לדמי אבטלה מובטחת - מומלץ להתחיל לעבוד בעבודה נדרשת במהלך השנה הראשונה לשחרורך.

למשוחררים משירות קבע: תקופת שירות בקבע נחשבת כתקופת עבודה לכל דבר ועניין לצורך צבירת חודשי העבודה הנדרשים לקבלת דמי אבטלה.

במקרים האלה לא תהיי/ה זכאי/ת לקבל את המענק:
לא עבדת בסוגי העבודות ובמקומות העבודה המוכרים בחוק כעבודה נדרשת.
התחלת לעבוד בעבודה נדרשת לאחר שחלפו 24 חודשים מיום שחרורך בשירות חובה.
התחלת לעבוד בעבודה מועדפת לאחר שחלפו 19 חודשים או יותר מיום שחרורך משירות חובה. לא תספיק/י לצבור 6 חודשי עבודה נדרשת עד תום 24 חודשים מיום שחרורך.
התחלת לעבוד לראשונה בעבודה נדרשת רק בשנה השנייה לשחרורך, ולא היית זכאי לדמי אבטלה ביום תחילת עבודתך הנדרשת.

© כל הזכויות שמורות לנומד ניהול אתרי דרושים בע"מ 

מידע מקצועי

מועדפת בתקופת הקורונה
מבולבלים? אנחנו לא! שאלות ותשובות לחיילים משוחררים בתקופת הקורונה.
קרא עוד >
מענק עבודה מועדפת לחיילים משוחררים| מועדפת
כל הפרטים והעידכונים על מענק עבודה מועדפת!
קרא עוד >
פקדון אישי ומענק שחרור
כל הפרטים והעידכונים על פיקדון אישי ומענק שחרור!
קרא עוד >
עבודה לחיילים משוחררים
כל הפרטים והעידכונים על עבודה לחיילים משוחררים!
קרא עוד >
קורות חיים
כל העצות לכתיבת קורות חיים
קרא עוד >
ראיון עבודה לחיילים משוחררים
כל העצות והטיפים בשבילכם לראיונות עבודה!
קרא עוד >
שכר והטבות
כל הפרטים והעידכונים על שכר והטבות לחיילים משוחררים!
קרא עוד >
חדשות ועדכונים
כל החדשות והעידכונים במיוחד בשבילכם!
קרא עוד >
טפסים ועוד
בקטגוריה זו תמצאו את כל הטפסים וחוברות המידע הרלוונטיים לעבודה מועדפת. החל מטופס המענק לביטוח לאומי וטופס קבלת הלוואה ללימודים ועד לחוברת מידע של הביטוח הלאומי להורדה.
קרא עוד >