מועדפת
back to prev

עבודה מועדפת בתחנות דלק

עבודות המזכות במענק עבודה מועדפת: מתדלק, שטיפת מכוניות (בתנאי שמפעיל השטיפה הוא בעל תחנת הדלק), סיכאים, נהגי מיכליות עבודות שאינן מזכות במענק עבודה מועדפת: חנויות לחלפים ואביזרי רכב, אבטחת קו צינור הנפט אילת אשקלון
עבודה מועדפת בדור אלון תחנות תידלוק
עבודה מועדפת בפז תחנות תידלוק
עבודה מועדפת בדלק תחנות תידלוק
עבודה מועדפת במיקה דלק
עבודה מועדפת בסונול
עבודה מועדפת בסו גוד